Εργαστήριο Βιο-Γεω-ποικιλότητας για το Χελμό

Tρεις αλληλοσυνδεόμενες θεματικές που αφορούν στα διαφορετικά μέρη που συνθέτουν το μοναδικής αξίας Εθνικό Πάρκο και Γεωπάρκο UNESCO Χελμού Βουραϊκού

Οι τρεις θεματικές θα λαμβάνουν χώρα παράλληλα ώστε ο επισκέπτης να αποκομίζει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας και την ανάγκη προστασίας του. 

Στο εργαστήρι θα συζητήσουμε για τα σημαντικά και σπάνια είδη φυτών Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού, θα γνωρίσουμε τα είδη σπονδυλωτών της περιοχής και θα ταξιδέψουμε στην ιστορία μέσα από τα πετρώματα και από τα απολιθώματα που έχουν ανακαλυφτεί.

Έναρξη: Κυριακή 4 Ιουνίου – 18:00

Θεματική ενότητα 1: Σημαντικά και σπάνια είδη φυτών στον Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού

Περιγραφή: Η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου και Γεωπάρκου χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλότητα φυτικών ειδών και περιλαμβάνει πολλά ελληνικά, πελοποννησιακά και τοπικά ενδημικά φυτά για τα σπανιότερα από τα οποία έχουν δημιουργηθεί Μικρο-αποθέματα για την προστασία τους. Στην περιοχή υπάρχουν και πολλά σημαντικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν πολλά από αυτά τα είδη σε αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) και σε προβολές καθώς και να  παρατηρήσουν  δείγματα Μουσείου αυτών αλλά και άλλων σημαντικών ειδών, με χρήση στερεοσκοπίων. Τα δείγματα θα προέρχονται από τις επιστημονικές συλλογές των ειδών αυτών, που είναι κατατεθειμένες στη Μονάδα Διαχείρισης της Περιοχής από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Με παρουσιάσεις και πληροφορίες από μέλη της ερευνητικής ομάδας, με τη βοήθεια οδηγών πεδίου που περιλαμβάνουν λεπτομερείς φωτογραφίες σπάνιων ειδών φυτών, καθώς και μέσα από τη συμπλήρωση ενός στοχευμένου ερωτηματολογίου, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τα είδη φυτών και για τα σημαντικά οικοσυστήματα στα οποία απαντώνται τα σημαντικά αυτά είδη. 

 

Θεματική ενότητα 2: Γνωριμία με είδη σπονδυλωτών της περιοχής

Περιγραφή: Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να περιεργαστούν και να κρατήσουν στα χέρια τους επιλεγμένα δείγματα ταριχευμένων/συντηρημένων ζώων και κρανίων θηλαστικών και ερπετών που εξαπλώνονται στην προστατευόμενη περιοχή υπό την ευθύνη της Μονάδας Διαχείρισης και όχι μόνο. Τα δείγματα θα προέρχονται από τις επιστημονικές συλλογές του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης θα είναι διαθέσιμα σκελετικά στοιχεία (π.χ. κρανιακά) από τροφικά υπολείμματα σαρκοφάγων ειδών (κουκουβάγιες-βίδρες) τα οποία αξιοποιούνται για τη μελέτη της δίαιτας των ειδών, αλλά και για την έμμεση καταγραφή της πανίδας μιας περιοχής. Με τη βοήθεια των εικονογραφημένων οδηγών πεδίου με είδη ζώων και τα ίχνη πoυ αυτά αφήνουν στη φύση, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε τα ζώα στη φύση και το πώς τα αναγνωρίζουμε.

Θεματική ενότητα 3:Τα πετρώματα και τα απολιθώματα μας διηγούνται την ιστορία της περιοχής

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν την πλούσια βιοποικιλότητα του Εθνικού Πάρκου και Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO με την μοναδική και πολυποίκιλη γεωποικιλότητά του! Θα μάθουν για τα πετρώματα που εμφανίζονται στην περιοχή και τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί μέσα από παρουσιάσεις, βίντεο και δείγματα χειρός. Η συλλογή που θα παρουσιαστεί θα περιλαμβάνει απολιθωμένα σκελετικά στοιχεία καθώς και απολιθωμένα φύλλα από την προστατευόμενη περιοχή και όχι μόνο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν με έναν βιωματικό τρόπο για την διαδικασία της απολίθωσης, τον τρόπο μελέτης των απολιθωμάτων και τις πληροφορίες που παίρνουμε από αυτά. Παράλληλα, οι μικροί μας επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τον μοναδικό συνδυασμό βιοποικιλότητας-γεωποικιλότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια και δράσεις.

admin